top of page

Vores ydelser

Kom i gang med bæredygtighed

Ingen er ens. Derfor er vores ydelser altid tilpasset den enkelte virksomhed eller institution.

Virksomheder

Vi identificerer jeres udfordringer på klima og bæredygtighed. Vi skitserer en handlingsplan på kort og lang sigt og kommer med forslag til, hvilke tiltag, der kan tænkes gennemført.

Skoler

Få hjælp til at lave en konkret køreplan for, hvordan I på jeres skole kan blive bæredygtige, leve op til FN's verdensmål og afsætter så lille et klimaaftryk som muligt.

Institutioner

Alle institutioner skal leve op til den kommende klimalovs målsætninger. Vi hjælper med handlingsplan, økonomi, verdensmålene og at agere overfor politikere og samarbejdspartnere.

Opstart

Sammen med ledelsen går vi virksomheden igennem og identificerer jeres udfordringer på klima og bæredygtighed. Vi skitserer en handlingsplan på kort og lang sigt og kommer med forslag til, hvilke tiltag, der kan tænkes gennemført.

Klimaregnskab

Forbrugerne vil i fremtiden forlange at varer og produkter er bæredygtige.
Et klimaregnskab kan dokumentere, hvad I gør og hvor langt I er nået. Kontakt os for en mere uddybende beskrivelse af, hvad et klimaregnskab indeholder. 

Klimatjek

Hvis I som virksomhed ønsker at få afklaret, hvor langt I er kommet i en bæredygtig udvikling, så foretager vi et klimatjek og identificerer, hvilken stade I er på. Det vil give et konkret og værdifuldt overblik over, hvor bæredygtig virksomheden er.

Foredrag, seminar, workshop, borgermøde

Vi kommer gerne og fortæller om FN's verdensmål, hvad de indebærer og hvad man kan gøre, som borger, institution eller virksomhed. Vi tilrettelægger, leder og gennemfører seminarer og workshops. Vi faciliterer borgermøder om FN's verdensmål, klima, grøn omstilling og bæredygtig udvikling.​Kontakt os og hør nærmere.

Få vores nyhedsbrev

Med nyt om bæredygtighed, klima og den grønne omstilling målrettet virksomheder, skoler og institutioner. Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Certificeringer

Der findes efterhånden en del certificeringer for den bæredygtige virksomhed.Vi hjælper gerne med at gennemføre hele processen frem mod en af disse certificeringer.

Tilskud og finansiering

Der er ret mange muligheder for at få tilskud. Vi hjælper med at søge støtte og finansiering, hvis det er relevant og giver mening.

Ydelser

bottom of page