top of page

Foredrag om bæredygtighed

Der er kommet en ny dagsorden. FN's verdensmål er blevet et omdrejningspunkt for nye teknologier, nye ideer og nye modeller for udvikling af en bæredygtig virksomhed.

  

Vi kommer ud i jeres virksomhed, organisation, skole eller institution og fortæller om FN' verdensmål, klima, bæredygtighed og den grønne omstilling. I form af foredrag, oplæg eller workshop. Kort eller langt.

Vi går altid målrettet efter jeres behov og tilrettelægger oplæg og foredrag med fokus på de områder, som i ønsker belyst.

Der kan tages fat i rigtig mange områder. Vi søger at gøre det konkret og tager ofte udgangspunkt i nogle af de områder, som er vist herunder.

slide4_edited.jpg

Har din virksomhed taget stilling
til FN's verdensmål?

FN' verdensmål er et godt udgangspunkt for at sætte gang i en bæredygtig udvikling. Ledelse og medarbejdere skal inddrages i arbejdet og være med til at indfri verdensmålene gennem konkrete tiltag og ændringer i hverdagen.  

slide7_edited.jpg

Gør bæredygtighed til en

god forretning

Der er mange succesfulde virksomheder, der nu ændrer kurs og går i gang med at skabe ansvarlige og bæredygtige løsninger, der både tager hensyn til klimaet og indtjeningen. Der er ikke en modsætning mellem en bæredygtig udvikling og bundlinjen.

slide5_edited.jpg

Opfyld kundernes krav om
bæredygtige produkter

Fremtidens forbrugere vil forlange at få bæredygtige produkter. Derfor bør også din virksomhed udstikke en kurs mod en bæredygtig udvikling. Konsekvenserne af ikke at komme i gang, kan være skræmmende med faldende omsætning og indtjening. 

slide2_edited.jpg

Hvor er I på rejsen mod en ansvarlig og bæredygtig udvikling?

Enhver omstilling er krævende og skal gøres med omtanke og med respekt for virksomhedens mål og strategi. I fremtiden vil de virksomheder, der tager ansvar og har en klar bæredygtig profil. kunne tiltrække de dygtigste medarbejdere.  

bottom of page