top of page

Kom i gang

Vi hjælper med at udarbejde handlingsplaner, skabe overblik over økonomien og udvælge de verdensmål, der er relevante for jer.

 

Vi har stor erfaring i at agere overfor politikere, offentlige myndigheder og potentielle samarbejdspartnere. 

Tag fat på kerneområder

Vi sætter fokus på de kerneområder, som langt de fleste virksomheder skal tage stilling til, hvis de vil have gang i en bæredygtig udvikling.

slide2_edited.jpg

Sortering af affald

Alle virksomheder har affald. Første trin i en bæredygtig udvikling er at reducere mængden af affald. Næste trin er at opdele affaldet i fraktioner, så mest muligt kan genanvendes. Jo mere affald, der kan genanvendes, jo mere vil der bliver sparet i CO2 udledning fra ny produktion.

slide1_edited.jpg

Omlægning af produktion

Samfundets og forbrugernes øgede bevidsthed om at produktionen skal være bæredygtig, stiller nye og store krav til virksomhederne. Der skal omstilles til produktionsmetoder, hvor man både kan skabe en konkurrencedygtig vækst og udvikle en bæredygtig produktion.

Foggy Forest

Reduktion af fossile brændstoffer

Danmark skal være uafhængig af kul, olie og gas i 2050. Det betyder, at også jeres virksomhed skal omstille energiforbruget, så det bliver baseret på vedvarende energikilder. Det er oplagt at starte med energieffektiviseringer og derefter lave en langsigtet plan for, hvordan de fossile brændsler kan reduceres.

Palm Tree Blade

Grønne indkøb og leverancer

Formålet med en grøn indkøbspolitik er at minimere miljøbelastningen og fremme en bæredygtig produktion. Det gøres ved at stille en række grønne krav til leverandørerne. Det handler i sidste ende om, hvor store de totale omkostninger er på indkøb, når både bæredygtighed og økonomi skal sikres.

Untitled-Project%20(4)_edited.jpg

Dokumentation af klimaaftrykket

Forbrugere og medier vil forlange, at I kan dokumentere jeres bæredygtige udvikling. En sådan dokumentation sker gennem en systematisk indsamling af data. Hos lidt større virksomheder vil det stille krav til virksomhedens IT-system for at kunne dokumentere, at virksomhedens leverancer er bæredygtige.

bottom of page