top of page

I gang med  

bæredygtig 

udvikling

Vi hjælper virksomheder og institutioner på vej mod en bæredygtig udvikling. Få konkrete redskaber til de første skridt, strategi og køreplan.

Hvordan kan det gøres?

Identificer de vigtigste områder for jeres virksomhed, institution eller skole..
Pluk de lavest hængende frugter først og opnå størst effekt på kort sigt.

Bæredygtighed trin for trin

Vi hjælper med at afdække de største udfordringer og hvilke handlemuligheder, der kan sættes i gang på kort og lang sigt.

Kickstart for ledelsen

Få oplæg til ledergruppe eller bestyrelse. Det kvalificerer jeres strategiske arbejde med mål og midler og sikrer fælles afsæt.

Klimapolitisk dagsorden

Få hjælp til at navigere politisk. Vi har stor erfaring i at agere overfor politikere, offentlige myndigheder og potentielle samarbejdspartnere.

Lav en handlingplan

Vi hjælper med at lave en klimahandlingsplan, som tager udgangspunkt i virksomhedens faktiske forhold og ser på, hvor langt I allerede er nået. Det behøver ikke være en stor forkromet plan, men kan gøres trin for trin og i det tempo, som virksomheden er gearet til.

Tag ansvar og styrk bundlinjen

Fremtiden tilhører de virksomheder, som har en klar bæredygtig profil og lever op til FN's verdensmål. 
Det vil møde forbrugernes krav og tiltrække de dygtigste medarbejdere.  

Fremtidige krav

Forbrugerne vil forlange bæredygtige produkter.  Investeringer i en bæredygtig udvikling kan være med til at styrke konkurrenceevnen og forbedre bundlinjen. 

Klimaregnskab

Kan I dokumentere, at I er bæredygtige?  Få lavet et klimaregnskab, der kan afdække, hvor langt I er nået, og hvad der mangler for at komme i mål med en bæredygtig udvikling.

Verdensmål

Har din virksomhed taget stilling til FN's verdensmål?  Hvor langt er din virksomhed  i rejsen mod en ansvarlig udvikling?  Få hjælp til at gøre verdensmål til en del af  virksomhedens mål.

Få vores nyhedsbrev

Med nyt om bæredygtighed, klima og den grønne omstilling målrettet virksomheder, skoler og institutioner. Nyhedsbrevet udsendes ca. en gang om måneden.

Gør verdensmål
til virksomhedens mål

Start op med at lave en klimahandlingsplan, som tager udgangspunkt i virksomhedens faktiske forhold og ser på, hvor langt I allerede er nået. Det behøver ikke være en stor forkromet plan, men kan gøres trin for trin og i det tempo, som virksomheden er gearet til.

FN's_verdensmål.png
bottom of page