top of page

Højskoler og bæredygtighed

Der er altid to veje i en bæredygtig udvikling

Den ene vej er holdningsbaseret og handler om FN’s verdensmål, bæredygtig dannelse, hvad gør skolen, hvad kan eleverne bidrage med og alt det, som spejler højskolens holdning omkring bæredygtighed. Her har Højskolernes Bæredygtighedsnetværk godt fat og er med til at sætte retning.

 

Den anden vej er den konkrete indsats. Hvordan dokumenterer I at jeres højskole er bæredygtig? At det ikke bare er ord? Pejlemærkerne er fine, men det er ikke nok, når kommende elever, medier og politikere forlanger dokumentation for den bæredygtige indsats.

Lav en langsigtet plan - gør det trin for trin

Opstil en handlingsplan for klimaindsatsen, som tager udgangspunkt i de faktiske forhold på højskolen. Det behøver ikke være en stor forkromet plan, men kan gøres trin for trin og i det tempo, som højskolen kan magte. Hvor langt er I kommet? Hvilke mål har I? Hvilken strategi skal anlægges?

Få et klimabarometer

Det kan være kompliceret for den enkelte højskole at kaste sig ud i at måle højskolens klimaftryk. Vi har udarbejdet en række metoder, der duer i praksis og som er målrettet højskolerne. Et af de redskaber, som vi tager i anvendelse, er et klimabarometer. Tilpasset højskolerne og som viser hvor langt skolen er nået.

Et klimabarometer viser, hvilken stade højskolen er på i den bæredygtige udvikling - her udtrykt som den samlede vurdering af højskolen. Klimaaftrykket er et mål for, hvor meget CO2 højskolen udleder.

Underpunkter til klimabarometret på en højskole

Klimaaftrykket kan opdeles i 6 områder. For hvert område viser klimabarometret, hvor langt man er kommet. Ikke alle skoler er ens og hvis fx en højskole har en svømmehal tilknyttet, så vil det ændre på underpunkterne. Underpunkterne defineres i samarbejde med skolen og ud fra skolens prioritering.

Underpunkter klimabarometer højskoler.png

Hvor meget CO2 udleder en højskole?

Det må forventes, at alle højskoler på et tidspunkt skal aflevere et CO2 regnskab for at opfylde klimalovens krav om en reduktion af CO2-udledningerne på 70 % inden 2030. Det er bedre at tage det up front og selv gøre det end at blive pålagt dokumentationskrav gennem lovgivning.

Den bæredygtige dannelse

Højskolen kan sætte bæredygtighed ind i en social, kulturel, økonomisk og klimamæssig ramme.

Det stærke medborgerskab har altid være højskolernes formål og derfor skal højskolerne udvikle og støtte op om den bæredygtige dannelse som et af midlerne på vejen mod en bæredygtig udvikling.

Gå forrest i den bæredygtige udvikling

Højskolerne oplever lige nu en stor politisk velvilje. Det har skiftet gennem tiderne og ikke mindst nu, hvor de fleste folketingsmedlemmer ikke har været på højskole, kræver det en ekstra indsats. Med en bæredygtig indsats kan højskolerne med den rette indsats bringe sig i en position, hvor der fortsat vil være en politisk velvilje. 
Derfor: Hvis Højskolerne går forrest på klima, bæredygtighed og grøn omstilling, så vil det være et meget stærkt indspark til at opnå en fortsat politisk velvilje.

Sådan kan det gøres i praksis

Bæredygtighed trin for trin

Tag fat på den bæredygtige udvikling i det tempo, som passer jer bedst. Vi hjælper med at afdække de største udfordringer og hvilke handlemuligheder, der kan sættes i gang på kort og lang sigt.

Kom i gang med en bæredygtig handlingsplan

Få udarbejdet en handlingsplan, som tager udgangspunkt i de faktiske forhold på højskolen. Det kunne være en plan som rækker frem til 2030, hvor klimalovens målsætninger skal være opfyldt.

Ydelser

Få et Klimatjek

 • Sammen med jer går vi højskolen igennem og identificerer jeres største udfordringer på klima og bæredygtighed.

 • Vi skitserer en handlingsplan og kommer med et første bud på, hvilke tiltag, der kan tænkes gennemført

 • Pris: 12.000 kr. ekskl. moms
  (9.600 kr. ekskl. moms for medlemmer af Skoleindkøb)

Mål det præcise CO2-aftryk 

 • Vi måler løbende det præcise energiforbrug og den præcise CO2-udledning på skolens bygninger

 • Det måler skolens energiforbrug (olie, gas, flis, biomasse), el og vand.

 • I får adgang til et dashboard, hvor I kan følge med løbende i forbrug og udledninger.

Opstil et Klimabarometer

 • Vi identificerer, hvor langt I er kommet i den bæredygtige udvikling

 • Højskolens klimaaftryk opdeles i 6 områder

 • På hvert område identificerer vi, hvilket stade højskolen er på

 • Der opstilles et klimabarometer for hele skolen og for de 6 underområder

 • Pris: 15 - 20 - 25.000 kr. ekskl. moms (afhængig af skolens størrelse og kompleksitet)

Få mere at vide

 • Ring til bæredygtighedsrådgiver Kresten Bjerre på 2280 1250 eller brug vores kontaktformular.

bottom of page