top of page

Mere om klimaregnskab

Alle virksomheder vil i stigende grad blive mødt af krav om en bæredygtig udvikling. Det kan siges meget kort: Virksomhederne kan kun møde den klimabevidste forbruger, hvis de fremstiller og leverer bæredygtige produkter.

Det stiller meget store krav til virksomhederne og her spiller IT en afgørende rolle for at nå målene,

IT er en del af løsningen

Det hjælper ikke at sige, at man er en del af en bæredygtig udvikling, hvis man ikke kan dokumentere det. En sådan dokumentionen vil næsten altid vil bestå af en systematisk og løbende indsamling af data. Vi rådgiver om hvordan den rette opsætning og udvikling af IT-systemet kan foretages, således at virksomheden kan opfylde de stillede krav.

Sikring af kvaliteten

Flere og flere virksomheder mødes af krav om en bæredygtig leverance. Det gælder også mange produktionsvirksomheder, hvor forbrugerne forlanger en bæredygtig produktion. Hvis virksomheden er underleverandør, så stilles der krav om en dokumentation for, at man som underleverandør kan overholder en lang række bæredygtige krav. Det indebærer, at der skal ske en kvalitetssikring af hele produktionsforløbet og det vil i praksis sige, at virksomheden skal have styr på sin kvalitetssikring i alle led.

Gør verdensmål  til virksomhedens mål

Er din virksomhed klar til at møde kravene? Ellers gælder om at komme i gang og det jo før jo bedre. Lad os sammen gå virksomheden udfordringer igennem og dernæst opstille en strategi og køreplan for en grøn omstilling og hvordan man kan opnå en højere grad af bæredygtighed. Få hjælp med at leve op til de langsigtede mål i den bæredygtige udvikling. Det skal ske i respekt for bundlinjen og helst skal det ske på en måde, så det gavner bundlinjen.

bottom of page